• Whois Gizleme

  Alan adı sorgulamasında kişisel bilgilerinizin çıkmasını engelleyebilirsiniz.

 • Alan Adı Kilitleme

  Alan adınızı kilitleyerek koruyabilir ve çalınma riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

 • Özel DNS Sunucuları

  Kendi DNS sunucularınızı oluşturarak markanızın değerini arttırabilirsiniz.

 • Alan Adı Yönlendirme

  Alan adınızı ücretsiz bir şekilde istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.

 • Yönetim Paneli

  Alan adı yönetim panelinizden tüm işlemleri online olarak yapabilirsiniz.

 • Kredi Kartı ile Ödeme

  Havale, EFT ve Kredi Kartı ile tüm alan adı ödemelerinizi yapabilirsiniz.

 • .com.tr, .net.tr ve .org.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  .com.tr, .net.tr ve .org.tr uzantılı alan adları 14 Eylül 2022 tarihinde "TRABİS" .tr Ağ Bilgi Sistemi'nin açılması ile birlikte, artık BELGESİZ olarak tahsis edilmektedir. Şimdi alan adınızın online sorgulamasını yaparak belgesiz ve hızlı bir şekilde kayıt edebilirsiniz.

 • .biz.tr, .info.tr, .tel.tr ve .bbs.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  .biz.tr, .info.tr, .tel.tr ve .bbs.tr uzantılı alan adlarına yapılacak olan tüm başvurular için hiçbir aşamada belge istenmemektedir. Bu uzantılı alan adları BELGESİZ olarak tahsis edilmektedir.

 • .gen.tr, .web.tr, .tv.tr ve .name.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  .gen.tr, .web.tr, .tv.tr ve .name.tr uzantılı alan adları belgesiz alınan ve "İlk Gelen Alır" sistemine dahil olan alan adı uzantılarıdır. Bu uzantılı alan adları BELGESİZ olarak tahsis edilmektedir.

 • .av.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  Avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarına tahsis edilir.
  1.) Bireysel başvurularda, alan adı sahibinin kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti,
  2.) Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda, alan adı sahibi olacak büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri,
  3.) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

 • .dr.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  Sadece, Tıp doktorları ve doktor ortaklıklarına tahsis edilmektedir.
  1.) Bir doktorun şahsı için yapılan başvurularda; Kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.
  2.) Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda; Ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti.

 • .bel.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  Sadece, İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyelere tahsis edilmektedir.
  1.) Başvuru sahibi belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı gerekmektedir.

 • .k12.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  MEB’e bağlı veya MEB tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kuruluş, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları ile 30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyişleri Esasları Hakkında Yönetmelik” te tanımlanmış ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından onaylanmış kuruluşlara tahsis edilir.
  1.) Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı,
  2.) Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti.
  3.) Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

 • .kep.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  Sadece, Kurum tarafından yetkilendirilen KEPHS’lere tahsis edilir.
  1.) Başvuru sahibi kişi veya kişilerin ilgili KEPHS adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren ve ispatlayan resmi belge.

 • .edu.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan yüksek öğretim kurumlarına tahsis edilir.
  1.) Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı,
  2.) Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

 • .gov.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  Sadece, Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir.
  1.) Başvuru sahibi kurum veya kuruluşun yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.

 • .pol.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  Sadece, Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimlere tahsis edilir.
  1.) Başvuru sahibi emniyet teşkilatı biriminin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.

 • .tsk.tr Alan Adı Tescili İçin Gerekli Belgeler:

  Sadece, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimlere tahsis edilir.
  1.) Genel Kurmay Başkanlığı yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı.