Açık Rıza Metni

Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) gereğince,

Açık Rıza Metni kapsamında kişisel verilerin işlenmesi rıza metnidir.


Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Naymanlı Bilgisayar Bilişim İnternet Teknolojileri ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“PLUSLAYER”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, telefon numaram, e-posta adresim, isim ve soyismim ve sair kişisel verilerimin PLUSLAYER tarafından yalnızca işe alımlarda CV (öz geçmiş) değerlendirilmesi amacıyla verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesini, mezkur amaçla PLUSLAYER tarafından her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması ve kişisel verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesi amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesine rıza gösteriyorum.

Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız, soyadınız, adresiniz, iletişim için telefon numaralarınız, kimlik numaranız, fatura bilgileriniz, müşteri temsilcilerimiz tarafından tarafınıza yöneltilen sorular, verdiğiniz cevaplar, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla kullanıcı kaydı oluşturmanız sırasında, çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanmanız halinde kullanıcı güvenliğiniz için müşteri temsilcilerimiz tarafından istenilen bilgiler ve beyanlarınızın kayıt altına alınması ile, belgeli alan adları ve diğer hizmetlerde talep edilen kimlik örnekleri gibi veri ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ile toplanabilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir.

Firmamız kural olarak kullanıcılarından ilişkin özel nitelikli veri talep etmez ve işlemez, Ancak üçüncü kişi ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir. Örnek olarak; Belgeli alan adları için istenilen kimlik örneğinizde “din” hanesinin bulunması ve dini inancınızın yer alması halinde amaç özel nitelikli verinizin kayıt altına alınması olmasa dahi bulunduğu belge itibari ile özel nitelikli veri kapsamında olabilir.

Kişisel verileriniz, Alan adı kayıt otoritelerinin kamuya açık olmasını zorunlu tuttuğu bilgiler ile sınırlı olmak üzere alan adı tescil bilgilerinde, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, çağrı merkezimiz gibi birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

Sayılan bilgiler ve belgeler bakımından; PLUSLAYER’ ın bu bilgi ve belgeleri elinde bulundurma, kaydetme, saklama ve işleme hakkı tanındığı BAŞVURAN tarafından kabul edilmiş olacaktır. Bu bilgi ve belgeler bakımından özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması ve işlenmesi konusunda rıza/muvafakati bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.


Güncelleme: 01.06.2020 - Pazartesi


[ PDF Olarak Görüntüle ]