Web Tasarım Sözleşmesi

1. TARAFLAR:

Bir tarafta Akdeniz Caddesi 1347 Sokak No:8 Anba İş Merkezi Kat:5/507 Konak, İZMİR - PK:35210 adresinde mukim Naymanlı Bilgisayar Bilişim İnternet Teknolojileri ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. (PLUSLAYER) ile diğer taraftan ............................................................ (Kısaca, MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.


2. KONU:

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet/web site tasarım/yazılımlarının PLUSLAYER tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.


3. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3.2. MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden PLUSLAYER sorumlu tutulamaz.

3.3. Veri tabanlı (PHP, CGI, PERL, ASP, ASP.NET,) sistemlerde yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.

3.4. MÜŞTERİ, PlusLayer Teknoloji tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının PLUSLAYER'a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sitenin alt kısmında "PlusLayer" ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder.

3.5. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, PLUSLAYER'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.6. MÜŞTERİ, web site şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan PLUSLAYER sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veri tabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan PLUSLAYER sorumlu tutulamaz.

3.7. MÜŞTERİ; tasarım onayı verilen ve kodlaması yapılan web sitenin tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının en az %35'i kadar fark ödeyeceğini peşin olarak kabul eder.

3.8. MÜŞTERİ; Web sitesi açık yayıma geçtikten sonra, ilgili güncellemeleri kendisi yapmakla yükümlüdür.


4. PLUSLAYER'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. PLUSLAYER, MÜŞTERİ'nin sadece web sitesi için tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür.

4.2. PLUSLAYER, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veri tabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 (yedi) gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3. PLUSLAYER, MÜŞTERİ tarafından sonradan talep edilen ek hizmetler (tasarım ve veri tabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4. Web sitesinin taslak yayımı .................... iş günü içinde yapılacaktır.

4.5. PLUSLAYER, MÜŞTERİNİN (borç bakiyesi yoksa) talebi durumunda bütün yazılım ve dosyaları teslim edecektir.

4.6. PLUSLAYER, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.

4.7. PLUSLAYER, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder.

4.8. PLUSLAYER, herhangi bir sorun nedeniyle web sitesinin çökmesi veya zarar görmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma alacak/sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.


5. ÖDEME KOŞULLARI VE BİÇİMİ:

5.1. Hizmet bedeli'nin 1/2'si (YARISI) iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından PLUSLAYER'a ödenecektir. Peşinatı/Hizmet Bedelinin Yarısı yatırılmamış sözleşmeler geçersizdir.

5.2. Tasarım ve uygulama sürecinde site test alanında kurulacaktır. Web sitenin herkesin görebileceği, açık yayına geçmesi için MÜŞTERİ “kalan” 1/2'si (YARISI) olan ödemeyi yapacaktır.

5.3. Ödemelerin yapılmaması durumunda, PLUSLAYER taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

5.4. Müşteri hizmeti ile ilgili ödemelerini PLUSLAYER resmi web sitesi www.pluslayer.com adresi ve müşteri paneli üzerinden online olarak kredi/banka kartı ile sanal pos üzerinden ödeyecektir. Müşteri'nin tercihi üzerine Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (927) İzmir Şubesi, TR40 0006 7010 0000 0089 0970 79 iban numaralı Naymanlı Bilgisayar Ltd. Şti. şirketimizin resmi banka hesabına eft/havale olarak ödemesini yapabilir.


6. HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ:

6.1. İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme çerçevesinde belirlenen hizmetlerin devamı için, gerekli ücret sonraki yıllarda PLUSLAYER tarafından MÜŞTERİ'ye faturalandırılacaktır.

6.2. Web Tasarım Hizmet bedeli .................... TL + KDV olarak belirlenmiştir.

6.3. Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ........................................ 'dir.


7. RESMİ İLETİŞİM YÖNTEMİ:

7.1. Yapılan işle ilgili iletişim taraflara ait aşağıdaki e-mail adreslerinden yapılacaktır.

MÜŞTERİ: ................................................................................

PLUSLAYER: [email protected] ...................................................


8. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8 (sekiz) ana maddeden ve 3 (üç) sayfadan oluşan işbu sözleşme .... /.... / 20 .... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.


Güncelleme: 01.06.2020 - Pazartesi


[ PDF Olarak Görüntüle ]